ระบบแจ้งโอนผ่าน True money Wallet อัตโนมัติ


Notice: Undefined index: send in C:\inetpub\wwwroot\tmwallet\index.php on line 33

Notice: Undefined index: HTTP_CLIENT_IP in C:\inetpub\wwwroot\tmwallet\common.php on line 12

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in C:\inetpub\wwwroot\tmwallet\common.php on line 14

>

Step 1

โอน - เติมยอดเข้า บัญชี True Money Wallet

0878785533

แล้วนำเลขอ้างอิงที่ได้รับ มาใส่ใน step2

Step 2