ระบบสมัครไอดี
   
ID
Password
Password (อีกครั้ง)
E-Mail
ID และ พาสเวิส ต้องมีไม่ต่ำกว่า 6 ตัว
เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
ต้องใช้ Email ที่ใช้งานได้จริง ไว้สำหรับลืมรหัสผ่าน